गिरणी कामगार नोंदणी

Mill Worker Enrollment


भाषा निवडा


  म्हाडामधील अर्जाची खातरजमा खालील माहिती भरून करावी

 

गिरणी कामगार लॉग इन

  गिरणी कामगारांच्या सोडती संबंधीची माहिती

  या क्रमांकावर आमच्याशी संपर्क करा      यावर मेल करा

आमच्या कॉलसेंटर चे प्रतिनिधी या संबधीची माहिती देण्यासाठी कार्यालयीन दिवशी सकाळी १० ते सायंकाळी ५:३० उपलब्ध असेल